Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

22 Ağustos 2015 CUMARTESİ
Resmî Gazete

Sayı : 29453

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150822.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150822.htm

Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on print
Share on email