Vizyon – Misyon – Değerler

VİZYONUMUZ
Türkiye’de inceleme, Stratejik Araştırma ve Proje faaliyetlerini bilim ve teknolojiyi kullanarak, bilişim çağına uygun şekilde bilgi üreten ve yenilikçi bir lider vakıf olmak.

MİSYONUMUZ
Türkiye’de; kamu yönetimi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre yönelik olarak çeşitli konularda gerekli bilimsel araştırma ve çalışmaları insan odaklı toplam kalite yönetimi felsefesine uygun olarak yapmak.

Vakfın Temel Değerleri:
Dürüstlük,
Güvenirlik,
Şeffaflık,
Gönüllülük,
Sorumluluk Duygusu,
Katılımcılık,
Yenilikçilik,
Bagışçılara Vefa,
Hukuka Uygunluk,
Vakıf Kültürünü Benimsemek,
İnsan Haklarına Saygılı,
Hizmette Kalite,