Vakif Senedi

Bilindiği gibi; 08.12.2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıflar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda; Türkiye”””””””” de kamu yönetimi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre yönelik olarak çeşitli konularda gerekli bilimsel araştırma ve çalışmaları yapmak amacıyla; 

Noterde düzenlenen vakıf senedinin tescili hakkında Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ve mahalli mahkemede tutulan sicile tescil edilerek kurulan Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde tutulan merkez siciline tescili yapılmış ve adı geçen Vakıf tüzel kişilik kazanmış bulunmaktadır.