Vakfımız

Vakfımız özellikle yerel yönetimlere yönelik çalışmaları ön planda tutmak üzere çalışmalarını kaliteli ve emin adımlarla sürdürecektir. İzmir Bayraklı (Bornova)da faaliyete geçen Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı’nın bürosu açılmış ve faaliyetine başlamıştır. İşte bu doğrultuda çeşitli kitaplarımızın yayınlanması çalışmaları devam etmektedir. Vakıf yönetimi olarak bilimsel kitapların basılması ve yayınlanması ve amacında belirtilen bilimsel çalışmaların sürdürülmesi temel hedefimizdir. Vakfımız amacında belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir

Yerel yönetimlerle ilgili konularla ilgili olarak mevzuat, yönetmelikler, yasal mevzuatın temelleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, sorun çözme tekniklerine dayalı olarak bilimsel amaçlı çalışmalar düzenlenmektedir. Bu konularda uzman, yerel yönetimlere ve belediyelerimize yönelik çalışmaları ile tanınan ve bahsedilen konularda kitap ve makaleleri olan, teori ve pratiği bir arada değerlendirebilmenin verdiği uzmanlık sayesinde; mülki idare amirliğinin yanında; başta yerel yönetimler olmak üzere kamu ve yerel yönetimler alanında uzmanlaşmak suretiyle emeğimi bu alanda değerlendirmek arzusundayım. Bunların yanında kurmuş olduğumuz araştırma grupları ve uzman kadromuz sayesinde kamu, özel ve yerel yönetimler alanındaki araştırma ve çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu arada yeni kurulmuş olan MTSAV’ın amaçları ‘’Türkiye’de; kamu yönetimi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre yönelik olarak çeşitli konularda gerekli bilimsel araştırma ve çalışmaları yapmak’’ olarak belirlenen Vakfımızın yapabileceği faaliyetler ise; Vakıf senedinin 4 ncü maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Buna göre,

Vakıf amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yerel yönetim, ihale, imar, muhasebe ve mali konular bütçe, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, stratejik planlama, performans programı, insan kaynakları, faaliyet raporu, toplam kalite , çevre, turizm, zaman yönetimi, hukuk, internet, bilişim, modern yönetim teknikleri, mülki idare, dış politika ve diplomasi, Avrupa Birliği ve güvenlik gibi konularda çalışmalar ve incelemeler yapar,

b) Bu konularda kurs, seminer, konferans, proje, panel, sempozyum, etkinlik, festival, sergiler, geziler, bilimsel toplantılar vb faaliyetlerde bulunur.

c) Kurduğu kurul, araştırma grupları, ve diğer organları vasıtasıyla Yurtiçinde ve dışında vakıflarla, kütüphanelerle, arşiv, araştırma merkezi/ kurumu, dokümantasyon, enformasyon merkezleriyle diğer bilgi/belge merkez ve ağları, bilgi birimleri, üniversiteler, enstitü ve araştırma merkezleri, müzeler, akademi ve diğer eğitim ve öğretim, basın-yayın kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle karşılıklı ilişkilerde bulunur, ortak proje ve çalışmalar yapar,

d) Vakıf amacına uygun süreli-süresiz, bedelli-bedelsiz (TV ile radyo açmak hariç) yayın faaliyetinde bulunur. Kitap, dergi, gazete, bülten, film, video, plak kaset , CD, DVD web sitesi ve benzeri her türlü yayın aracıyla yurt içinde ve yurtdışında tanıtıcı faaliyette bulunur

e) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurumları, vakıflar, üniversiteler, bilgi merkezleri, enstitü ve araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, belediyeler, iş özel idareleri, köyler, mahalli idare birlikleri, mülki idare amirlikleri gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur, bunlara yönelik ve ortak projeler ve çalışmalar yapar.

f) Vakıf, açıklanan yer ve kişilere bağışta, yardımda, insan gücü, kaynak, teknoloji tahsisinde bulunabileceği gibi onların yapacakları bağışları,(kamu kurum ve kuruluşları hariç) kaynak tahsislerini, yardımları destekleri ve iktisadî değer taşıyan hakları kabul edebilir