Üyelik

MUSTAFA TAMER STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI ÜYE OLMA KOŞULLARI

Vakıf bütün bu çalışmalarını Türkiye çapında yaptığından çeşitli illerde vakfımızın ilişkileri yoğun şekilde devam etmektedir. Örneğin herhangi bir ilde proje gerçeşleştirme, toplantı yapma, sosyal yardımda bulunma, vs gibi konularda mahallinde görev yapan ve o yöreyi iyi bilen kimselerle birlikte çalışma ihtiyacı bulunmaktadır.

Bunun karşılanması için vakfımız bünyesinde üye kayıtları hız kazanmıştır. Vakfımıza üyelikte herhangi bir aidat ödeme ve maddi külfet yüklenme sözkonusu değildir. Üyelik fahri olarak yapılmaktadır. Üyelerin vakıf faaliyetlerine katılmaları durumnda kendilerine bir ücret ödenmesi veya kendilerinden bir ücret talep edilmeside söz konusu değildir. Çalışmalar katılma tamamen gönüllülük esasına göre ve amatör bir ruhla maddi beklenti olmadan ve karşılıksız olarak yapılmaktadır.

3.ÜYE OLMA PROSEDÜRÜ

Vakfın çalışmalarına değişik şekilde yaptıkları katkılar ve hizmetleri ile yardımcı olanlardan 2 gerçek üye ya da 1 kurucu üyenin önerisi, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Onur Üyeleri ile Fahri Üyeler aidat ödemezler ve üyeliğe kabul sırasında kendilerinden herhangi bir yardım talep edilmez. Bunlar, Vakıf organlarında görev alamazlar. Ancak; Vakıf şubelerinde ve temsilciliklerinde görev alabilirler
Kurucu üyeler dışındaki üyelerin oy hakkı yoktur. Bunlar, Vakıf organlarında görev alamazlar. Ancak; Vakıf şubelerinde ve temsilciliklerinde görev alabilirler Vakıf hizmet ve faaliyetlerinden doğrudan yararlanabilirler. Aidat ödemelerine gerek yoktur. Onursal üye Vakıf organlarına seçilme ve Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkına sahip olmayıp, Vakıf ödentilerini ödemekle yükümlü değildir.
Vakıf üyeliği için herhangi bir üye aidatı ve giriş aidatı vs talep edilmez.Vakıf Yönetim Kurulu üyelik başvurularını kabul etmeme hakkını saklı tutar.Vakfa kişi, kurum, şirket ya da tüzel kişilik olarak da üye olunabilir.
Vakıf üyeliği için ilgilinin MTSAV Vakfı Üyeliği Giriş Talep Formu doldurularak başvurması veya diğer üyeler ve vakıf yönetimi ve yönetim kurulu üyelerinin öneride bulunması, ilgilinin kayıt formunu imzalaması ve vakıf yönetim kurulunun uygun bulması gerekir.
Vakfa önemli hizmetleri geçenler, meslek hayatında başarılı, özel yaşamında düzgün, üretme ve dürüstlük konusuna önem veren herhangi bir yüz kızartıcı suça bulaşmamış ve toplumsal konulara duyarlı saygın kişiler vakıf üyesi olabilir.
Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek üzere hazırlanan Vakıf Senedi ile tanımlanan Vakıf yönetim düzenini ve mesleki etik yüklenimleri benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, fiil ehliyetine sahip bulunan ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu Vakfa üye olma hakkına sahiptir.
Mevzuata aykırı olarak hiç kimse vakfa zorla üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Üyelikten ayrılmak isteyen alıkonamaz.

Üyelik İçin Gereken Belgeler

Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı (MTSAV)’na üyelik için aşağıdaki belgeler gereklidir;
Gerçek kişi üyeler için;
a)Başvuru dilekçesi,
b)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
c)Üç adet (vesikalık) fotoğraf,
Tüzel (kurumsal)kişi üyeler için;
a)Başvuru dilekçesi,
b) Vakfa üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/ortaklar kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi,
c)Temsilcinin nüfus cüzdan sureti,
d)Üç adet (vesikalık) fotoğraf,
e) İmza sirküleri,
f) Ticaret sicil gazetesi,
g)Temsilcinin İkametgâh ilmuhaberi

Vakıf Üyeliği Kimlik Kartı

Vakıf’a üyelik kaydı yapılanlara ait bilgiler Vakıf Bilgi Sistemine işlendikten sonra, fotoğraflı ve Vakıf damgalı Vakıf Üyeliği Kimlik Belgesi verilir. Söz konusu kart kimlik belgesi yerine geçmez. Vakıf logosunu ve üye resmini içeren kimlik belgesinde üyenin adı soyadı, TC kimlik numarası, üye no ve vakıftaki görevi bilgileri yer alır. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılan kişi kartı iade etmek zorundadır.
Eğer bizimle çalışmayı uygun buluyorsanız size aşağıda üye formunu doldurmanızı ve ekinde istenilen belgeleri tamamlayarak aşağıda belirtilen adrese göndermenizi yapmanız gerekmektedir..
Üyeler vakfın çeştli imkanlarından yaralanabilecek ve katkıları oranında seminer ve toplantılara katılabileceklerdir. Elbette Vakfımızın çalışmaları ve yapısı yalnız bundan ibaret değildir . Zaman içerisinde vakfımızın amaçları ve çalışmalarını daha iyi tanımak imkanı bulunacaktır.
Arzu edildiği takdirde daha açıklayıcı bilgiler ve tereddüte düşülen konuların açıklaması telefonla da yapılabilir.
İlginiz teşekkür eder, birlikte güzel hizmetler üretebilmek dileklerimizle,

Saygılarımızla,
MTSAV VAKFI YÖNETİM KURULU

EKLER:
1) MTSAV VAKFI Gerçek Kişi Üyelik Başvuru Formu ( İndir )
2) MTSAV VAKFI Kurumsal Üyelik Başvuru Formu ( İndir )

MTSAV VAKFI İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADI : Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı-MTSAV
TELEFON : 0232-3478855 FAKS : 0232-3477356
E MAİL : [email protected]
Web : http://www.mtsav.org.tr/
ADRES: Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar
Vakfı-Mansuroğlu Mahallesi Haşim İşcan Cad No:26
K.:4 D:4 Özkanlar/35040/ Bayraklı /İZMİR