Temsilcilikler – Şubeler

MUSTAFA TAMER STRATEJİK ARAŞTIRMALAR (MTSAV) VAKFI TEMSİLCİLİK AÇILMASI HAKKINDA BİLGİ
TEMSİLCİLİK VE ŞUBE AÇILMASI
Vakıf kurucusunun ”Üretmek ve dürüstlük temel düstürumuzdur” ; ilkesini kendisine rehber edinen vakfımız gün geçtikte kökleşmekte ve hizmetlerini yaygınlaştırmaktadır.
Bu doğrultuda Türkiye genelinde il ve ilçelerde vakıf temsilcilikleri açılmasına karar verilmiştir. İmzir’deki merkezinden başka vakıf senedimiz hükümleri doğrultusundaTürkiye genelinde illerde ve ilçelerde vakfımız şubeler ve temsilcilikler açabilmektedir. Ancak; Vakfımıza ait Şube açılması şimdilik sözkonusu değildir. açılacak olan temsilciliklerden; çalışmalarında başarılı olan temsilcilikler ileride şubeye dönüştürülebilecekttir.Buna göre;
(1) Şube Açılması; Şube Vakıf şube yöneticileri vakıf yönetim kurulu tarafından atanırlar. Şube yöneticileri en çok 5 kişiden oluşabilir. Şube yönetim kurulu başkanı doğrudan vakıf başkanı tarafından atanır. Şube yönetim kurulu üyeleri şube yönetim kurulu başkanının teklifi üzerine teklif edilenlerden veya başkaları arasından vakıf yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlk toplantıda görev bölümü yaparlar.
(2) İl Temsilciliği ; Vakıf temsilcisi doğrudan vakıf başkanı tarafından atanır. Temsilci atanan kişi kendisine yardımcı atamasını önerebilir. Yardımcı sayısı en çok 3 adet. olabilir. nüfusu bir milyon ve üzerindeki illerde en fazla 5 yardımcı görevlendirlebilir. Temsilci yardımcıları; temsilcinin önerisi üzerine veya başkaları arasından vakıf yönetim kurulunca atanır. Belediyelerde, kurumlarda , özel sektörde ve STK’lar da ise sorumlular görevlendirilebilir. sorumlular bulundukları yerdeki vakıf temsilcisine bağlı olarak görev yaparlar.
(3) İlçe Temsilcisi; İl temsilcisinin teklifi üzerine veya başkaları arasından vakıf yönetim kurulunca atama yapılır. İl temsilcisine bağlı olarak görev yaparlar. Nüfusu yüzbin kişiye kadar olan ilçelerde bir adet, yüzbinden fazla nüfuslu ilçelerde ise en fazla iki adet temsilci yardımcısı görevlendirilebilir.
Temsilciler vakıf çalışmalarını bulundukları yerde vakıf adına yürütecekeler, ilçelerde temsilcilikler açılmasını ve görevlendirmeyi sağlayacaklardır. Temsilcilik için henhangi bir büro açmaya veya büro elamanı çalıştırmaya gerek bulumamaktadır. Herkes kendi bulunduğu yerden yürütebilir. İşler artar ve temsilcide önerirse büro açılmasıne vakıf yönetimi karar verebilir.
Temsilci atanabilmek için öncelikle vakfa üye olama ve arkasından temsilci atanmak gerekmektedir.
Temsilcilere bu hizmetleri karşılığında herhangi bir ücret ödenmeyecek ve tamammen gönülülük esasına görev yapılacaklardır.
Temsilcilere Vakıf tarafından kimlik verilecek ve kendilerine ait temsicilikle ilgili kartvizit bastırabileckelerdir.
Temsilciler vakfın çeştli imkanlarından yaralanabilecek ve katkıları oranında seminer ve toplantılara katılabileceklerdir.
Vakfımız tarafından hakkınızda yaptığımız değerlendirme sonucunda; kişiliğiniz, geçmiş birikimleriniz ve donanımlarınız vakfımızı ilke ve çalışmalarına ve temsile uygun olabileceği değerlendirilmektedir.
Eğer bizimle çalışmayı uygun buluyorsanız size aşağıda gönderilen üye formunu ve ayrıca temsilci olarak görevlendirebilmeniz için temsilci başvuru formunu doldurmanız ve ekinde istenilen belgeleri tamamlayarak aşağıda belirtilen adrese göndermeniz gerekmektedir. Üyelik için gönderilen belgelerden aynısını tekrar temsilcilik için göndermeye gerek yoktur. (Örneğin nüfus cüzdan fotokopisinden bir tane göndermek yeterlidir. Diğeri içinde kullanılır.) Hakkınızda yapılacak araştırma ve değerlendirmeye göre uygun bulunursa Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirme yapılabilecektir.
TEMSİLCİ OLMAK İSTEYENLER KENDİLERİ İLE BİRLİKTE; AYRICA BİR KİŞİ KADIN KOLLARI BAŞKANI VE BİR KİŞİDE HALKLA İLŞKİLER SORUMLUSU OLMAK ÜZERE İKİ KİŞİ DAHA BULMALARI GEREKMEKTEDİR. TEMSİLCİLERİN RAHAT ÇALIŞABİLMELERİ İÇİN BU İKİ KİŞİYİ KENDİLERİNİN BULUP VAKFA TEKLİF ETMELERİ DAHA UYGUN OLACAKTIR. DİĞER İKİ KİŞİNİNDE AYNI FORMLARI DOLDURMASI VE EVRAKLARI TEMİN EDEREK VAKFIMIZA GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR. TOPLAM ÜÇ KİŞİDEN OLUŞAN TEMSİCİLİĞİN(TEMSİLCİ, KADIN KOLLARI BAŞKANI, HALKLA İLŞKİLER SORUMLUSU) DAHA FAZLA KİŞİLERDEN OLUŞMASINI İSTEYENLER VAKFIMIZIN ONAYINI ALMAK ŞARTIYLA KİŞİLERİ TESPİT EDEREK BİZE ÖNEREBİLİRLER KADIN KOLLARI BAŞKANININ KADIN OLMASI ZORUNLUDUR. TEMSİLCİ VE DİĞER GÖREVLER İÇİN HERHANGİ BİR MESLEK ŞARTI VS YOKTUR. BELLİ ŞART VE İLKELERİ TAŞIMAK VE VAKFIMIZA FAYDALI ÇALIŞMALAR YAPMAK ŞARTIYLA HERKESİN GÖREV ALMASI İMKAN DAHİLİNEDİR.
Elbette Vakfımızın çalışmaları ve yapısı yalnız bundan ibaret değildir . Zaman içerisinde vakfımızın amaçları ve çalışmalarını daha iyi tanımak imkanı bulunabilecektir.
Arzu edildiği takdirde daha açıklayıcı bilgiler ve tereddüte düşülen konuların açıklaması telefonla da yapılabilir.
İlginiz teşekkür eder, birlikte güzel hizmetler üretebilmek dileklerimizle,
Saygılarımızla,
MTSAV VAKFI YÖNETİM KURULU
EKLER:
1)MTSAV VAKFI Gerçek Kişi Üyelik Başvuru Formu
2)MTSAV VAKFI Temsilcilik Atama Başvuru Formu