MTSAV Akademi

MTSAV AKADEMİ

Vali Dr. Mustafa TAMER meslek hayatı boyunca; kaymakamlık, vali yardımcılığı, daire başkanlığı ve valilik dahil çeşitli görevlerde bulundu. Halende İçişleri Bakanlığı bünyesinde da Merkez Valisi olarak görev yapmaktadır. Mülki idare amirliğinin yanında; yapmış olduğu yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yanında; özellikle bilimsel alanda çalışmalar yaparak boş vaktini değerlendirmektedir. Çeşitli konularda tek ve müşterek olarak yayınlanan 12 adet kitap, 164 adet yayınlanmış makale, 13 adet yayınlanmamış inceleme ve araştırma yazısı, 77 adet yerel ve ulusal gazetelerde yayınlanmış inceleme ve köşe yazısı ile; ayrıca, diğer makale, tebliğ, konferans ve seminerler, gazete, radyo ve televizyon röportajları ile etkin ve üretken bir düşünce yaşamım bulunmaktadır. Söz konusu çabalarını daha da ileri götürerek kurumsallaştırmak ve kalıcı hale getirmek için bir vakıf kurmaya karar verdi. Bu doğrultuda Stratejik Araştırmalar Vakfını 2009 yılında İzmir ilinde kurdu.

Amacı Türkiye’de; kamu yönetimi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre yönelik olarak çeşitli konularda gerekli bilimsel araştırma ve çalışmaları yapmak olarak belirlenen Vakfımız; bugüne kadar yerel yönetim konularında 12 adet kitabı yayınlamanın verdiği heyecanla çalışmalarına devam etmektedir. Kamu ve yerel yönetimler konusundaki çalışma ve eserleriyle tanınan Vali Dr. Mustafa TAMER’ in yönetiminde , konusunda uzman eğitim ekiplerimiz ile yerel yönetimlerimize ve özelliklede çalıştıkları alanda pek çok riskle karşı karşıya kalan belediyelere yönelik olarak seminer, hizmetiçi eğitim, danışmanlık ve proje yönetimi gibi konularda hizmet vermektedir.

Eğitim, çağımızın en önemli ve en özenle yapılması gereken yatırım aracıdır. Eğitimin doğru insanlar tarafından, doğru yöntemlerle, doğru insanlara en etkili şekilde ulaştırılması gerekmektedir. Bu sorumluluk bilinciyle MTSAV Akademi yi bünyesine ekleyen vakfımız Türkiye’de; kamu yönetimi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre yönelik olarak hedef kitlemizin beklenitilerini iyi analiz edip gerekli bilimsel çalışmaları yapmaktır.

Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurumları, vakıflar, üniversiteleri, bilgi merkezleri, enstitü ve araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, belediyeler, iş özel idareleri, köyler, mahalli idare birlikleri, mülki idare amirlikleri gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, bunlara yönelik ve ortak projeler ve çalışmalar yapılmaktadır.

Kendi alanlarında uzman, araştırmacı yenilikçi ve fırsat yaratan Yerel yönetim, ihale, imar, muhasebe ve mali konular, bütçe, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, stratejik planlama, performans programı, insan kaynakları, faaliyet raporu, toplam kalite , çevre, turizm, zaman yönetimi, hukuk, internet, bilişim, modern yönetim teknikleri, mülki idare, dış politika ve diplomasi, Avrupa Birliği ve güvenlik gibi konularda çalışmalar ve incelemeler yaparak; yapacağımız araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşarak topluma katmadeğer yaratacak hizmetler sunmak üzere MTSAV akedemi bünyesinde oluşturulan komisyonlarda eğitim ekibinde sizide görmek istiyoruz.

Eğer teklifimizi kabul ediyorsanı zve bizimle çalışmayı uygun buluyorsanız size ait özgeçmiş , varsa yayınlarız ve uzman olduğunuz alanda hangi konularda eğitim verebileceğinizin listesini göndermenizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla,