Burs İmkanlarımız

BURS

MTSAV VAKFI derslerinde başarılı ve aynı zamanda maddi desteğe ihtiyacı olan ilk öğretim, orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. 

MTSAV VAKFI ”kadın odaklı” çalışan bir vakıftır ve kız öğrencilerin okutulmasına öncelik vermektedir. Bu nedenle burs imkanları öncelikle kız çocukları için kullanılmaktadır.

Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin 1-30 Eylül tarihleri arasında MTSAV VAKFI web sitesinden form doldurması, çıktısını alıp imzalayarak, istenilen belgeleri hazırlaması ve ilgili duyuruda belirtilen başvuru sürecini tamamlaması gerekmektedir.
Başarılı olan öğrencilerin bursları, MTSAV VAKFI Burs Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenimleri boyunca devam ettirilmektedir.
Her yıl öğretim kurumlarından alınan bilgilere göre, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilir. Başarısız olanlarla, başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilenlerin ve MTSAV VAKFI burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.
Burslar ekim-haziran ayları arasında 9 ay ödenmektedir,
MTSAV VAKFI İLKE VE DEĞERLERİNE BAĞLILIK TAAHHÜDÜ

MTSAV VAKFI’nın yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde MTSAV VAKFI’na maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine MTSAV VAKFI aracılığıyla burs vermeyi ayrıca MTSAV VAKFI’na manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda MTSAV VAKFI’nın tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bursludan vicdani yükümlülüğünü kabul ettiğine dair belge alınır.
MTSAVVakfı Burs Koşulları
⦁ T.C.  Vatandaşı Olmak.
⦁ Vakıf İlke, Misyon Ve Hedeflerine Bağlı Olmak
⦁ Üniversite Bursu İçin 25 Yaş ve Altında, Lisans ve Y.Lisans Bursu İçin 30 Yaş Altında Olmak.
⦁ Aynı Yıl Aynı Evde Yaşayan İki Kardeşe Burs Verilemez.
⦁ Gerçeğe Aykırı Beyan Tespitinde Bursun Kesileceğini Kabul Etmek.
⦁ Kyk, Erasmus ve Yurt Dışı Eğitim Programları Hariç Burs Almıyor Olmak.
⦁ Eğitim Dondurulursa Burs Da Dondurulur.
⦁ Yüz Kızartıcı Suçtan Mahkûmiyet Durumlarında Burs, Vakıf Yönetim Kurulu Onayı İle Kesilir. Her Yıl Adli Sicil Kaydı İstenir.
⦁ Başvuruların Değerlendirilmesi Jüri Tarafından Yapılır. Jüri Değerlendirmesini Öğrencilerin Verdiği Bilgiler Doğrultusunda Vakfımızın Hazırladığı İhtiyaç Puan Tablosu ve Mülakat Sonucunda Verir.
⦁ Burs Başvurusu Değerlendirmeye Alınmayacak Öğrenciler
⦁ Vakıf ve Özel Üniversite Öğrencileri
⦁ Açık Öğretim Öğrencileri
⦁ Uzaktan Öğretim Öğrencileri
⦁ Devlet Üniversitelerinin Ücretli Programlarına Devam Eden Öğrenciler
⦁ Lise Sonrası Başka Bir Programı Bitirmiş Öğrenciler
⦁ Öncelik Tanınacak Öğrenciler:
⦁ Kız Öğrenciler
⦁ Engelli Öğrenciler
⦁ Şehit ve Gazi Çocukları
⦁ Burslar:
⦁ Her yıl Tekrar Değerlendirilir.
⦁ 9 Ay Boyunca Ödenir.
⦁ Öğrencinin Banka Hesaplarına Aylık Bedeller Halinde Yatırılır.
⦁ Başvurular:
⦁ Web Sitemizden Tüm Yıl Boyunca Yapılabilir.
⦁ Eylül Ayında Burs Komitesi Tarafından Değerlendirilir.
⦁ Burs Komitesi Bağımsızdır.  Vakıf Tarafından Belirlenen Kriterler Doğrultusunda Seçim Yapar. 

⦁ Yurtiçi Burs Başvuruları için tıklayınız.
⦁ MTSAV VAKFI BURS/KAYIT MÜRACAAT FORMU
⦁ Burs Başvuru Tarihleri:
⦁ Tüm burslar için : 01-30 Eylül tarihidir. Bu tarihler dışında formların doldurulmasının bir geçerliliği yoktur.
⦁ Adayların, MTSAV VAKFI internet sayfasından form doldurması gerekmektedir.
⦁ MTSAV VAKFI Burs Başvuru Formu www.mtsav.org.tr web adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte vakfımız elden veya posta/kargo yolu ile teslim edilecektir.
⦁ NOT : Mobil cihazlar yerine bilgisayar üzerinden doldurmanızı tavsiye ederiz.

MTSAV VAKFI İLKE VE DEĞERLERİNE BAĞLILIK TAAHHÜDÜ

Bilindiği gibi; vakfımız insanlığa ve ülkemize fayda sağlamak amacıyla; kurumsallaşmasını ve örgütlenmesini tamamlayarak; kendi alanında ulusal ve uluslarası düzeyde söz sahibi, üretken ve etkin bir düşünce kuruluşu olmayı amaçlamaktadır.

Vakfımız kamu, özel, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere yönelik bilimsel araştırma ağırlıklı görev yapan bir vakıftır.

Vakfımız kuruluş ve çalışma prensibi olarak teknik ve bilimsel bir vakıftır.

Çalışmaları sırasında; tek yanli siyasi ve ideolojik yaklaşımlara kapalıdır.

MTSAV VAKFI tarafından burs verilen öğrenciler; Vakıf Kurucusu ve Başkanı Vali Dr Mustafa TAMER’in konuşmalarında söylediği; ”ÜRETMEK VE DÜRÜSTLÜK TEMEL DÜSTURUMUZDUR” ve ”OKUMADAN, YAZMADAN VE ÜRETMEDEN GEÇEN HER GÜNÜ YAŞANMAMIŞ SAYARIM” söz ve ilkeleri doğrultusunda çaba göstermeleri esastır.
Öte yandan; Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu’nun 28.07.2014 tarih ve: 14/01 sayılı kararı ile kabul edilen Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Burs Yönetmeliği’nin ”Vicdanı Yükümlülük” başlıklı 18 nci maddesinde;
”…Madde 18- Her MTSAV Burslusu, kendisini MTSAV ailesinin bir ferdi sayar ve MTSAV gelişmesine katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkânları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir. Bu, vicdanı bir sorumluluktur.” hükmü ve yine;
Aynı Yönetmeliğin ” Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler” başlıklı 21 nci maddesinde yer alan;
” Madde 21- Vakıf Bursluları, eğitimleri boyunca veya sonrasında MTSAV’ca düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenlerine ve sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı görev bilirler…” hükmünde yer alan konularda bağlı kalmayı taahhüt etmiş sayılırlar
Bu nedenlerle; Vakıf amaçları ve yukarıda belirtilen ilkeler ve hususlar doğrultusunda çalışmalarda bulunmayı kabul ve taahhüt ederim.

BURSLU ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI;
TARİH:
İMZASI

MUSTAFA TAMER STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI

BURS TALEP VE DEĞERLENDİRME FORMU

BURS ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Başvuru formu
* 3 adet Fotoğraf
* Detaylı Özgeçmiş
* Öğrenci Belgesi
* Velisinin ve kendisinin kimlik fotokopileri
*Transkript(Not Dökümü)
* Banka hesap no
* MTSAV VAKFI il ve ilçe temsilcisi değerlendirme raporu, (Varsa)
* MTSAV VAKFI Değerlerine Bağlılık Taahhüt Belgesi