Bağış

Vakfımıza yapabileceğiniz bağış türleri şu şekildedir.

Vakfa Nakti Bağış Yapmak

Toplumsal hayatımızda çok önemli bir yeri olan Vakıf kurumunun işlevlerini yerine getirebilmesi, vakfın kuruluşunda tahsis edilen mal ve hakların geliri ile daha sonra yapılan bağışlara bağlıdır.
Kuruluşundan bugüne yürüttüğü burs ve sosyal yardım faaliyetleri ile çok sayıda insana ulaşan MTSAV VAKFI, bu çalışmalarını bağışçılarından aldığı güçle yerine getirmektedir. Siz de öğrencilere burs vermek faaliyetlerine nakdi bağışta bulanarak MTSAV VAKFI’nın çalışmalarına destek olabilirsiniz. Nakdi bağışınızı Türk Lirası ve yabancı para cinsinden yapabilir, altın vb. nakde çevrilebilen ve nakit benzeri olarak tanımlanan finansal araçlar ile gerçekleştirebilirsiniz.
500 Lira ve üzerinde bağış yapan ve adres belirten tüm bağışçılarımıza teşekkür belgesi ile geri dönüş yapılmaktadır
Kişi ve kuruluşlar MTSAV VAKFI’na şartlı veya şartsız burs bağışı yapabilmektedir. MTSAV VAKFI ‘nın önemli gelir kaynaklarından biri olan bu bağışlarla, MTSAV VAKFI Burs Yönetmeliği çerçevesinde bağışı yapanın dilediği nitelikteki öğrencilere burs sağlanmaktadır. İsteyen herkes arzu ettiği miktarda bağış yapabilmektedir.

GAYRİMENKUL BAĞIŞI
Vasiyet ve Hibe
Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Türk gençlerine eğitim olanağı sağlamak amacıyla, mal varlıklarını MTSAVAKFI’na vasiyet ve hibe yoluyla bağışlayan kıymetli, hayırsever bağışçılarımızı beklemektedir.
MTSAV VAKFI üstlendiği toplumsal sorumluluğun bilinciyle, bağış ve hibe yoluyla sahip olduğu arazi, arsa ve binaları en verimli şekilde değerlendirmekte ve bu kaynaklarını sürekli gelir kaynağı haline getirmektedir.
MTSAV VAKFI bugüne kadar elde ettiği gelir kaynakları ile çok sayıda burs sağlamış çok sayıda gencin eğitimine destek olarak, ülkemize faydalı, başarılı, parlak bireyler yetiştirilmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Daha nice gencimiz de kendilerine uzanacak bir yardım eli beklemektedir. Vakfımıza bağış yapan her yeni bağışçı, yeni neslin geleceğe umutla bakmasını sağlamaktadır.
Farklı bağış yöntemleriyle hep ihtiyaç sahiplerinin yanında olan MTSAV VAKFI, yepyeni bir bağış seçeneği olan Gayrimenkul Bağışı ile karşınızda. Bu yeni bağış seçeneğiyle bağış severler, gayrimenkullerini bağışlayıp değeri ölçülemeyecek büyüklükte bir yardıma imza atacak ve yıllarca sürecek bir iyiliğin parçası olacaklar.
Gayrimenkul Bağışı ;
Gayrimenkul bağışlarınızın değerlendirilmesinde şu ölçütler dikkate alınmaktadır;
Bağışlanmak istenen gayrimenkulün;
-Tapusunun bulunması ve tapu üzerinde ipotek, şerh, haciz vb. bulunmaması,
-Tapu üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmaması,
-İmar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmaması.
Gayrimenkul bağış işlemleri şartsız ve şartlı olarak iki yolla yapılabilmektedir:
A-) Şartsız ve Şartlı Gayrimenkul Bağışları
1-) Şartsız Bağış: Vakıf yetkilimiz, bağışçımız ile birlikte ilgili tapu dairesine gider. Taşınmazın tapusu derneğimiz üzerine intikal ettirilir.. Bu tür bağışlarda bağışçının gayrimenkul üzerinde hiçbir hakkı kalmaz, gayrimenkul vakfımızın mülkiyetine geçer.
2-a) İntifa (Kullanma) Hakkı Şartı ile Bağış: Vakıf yetkilimiz bağışçımız ile birlikte ilgili tapu dairesine gider. Bağışçı, gayrimenkulün çıplak mülkiyet hakkını Vakfımıza devreder, ancak tapuya konulan kayıtla (şerhle), intifa (kullanma) hakkı kendisinde kalır. Bağışçının vefatına kadar gayrimenkul bağışçıya aittir. İstediği gibi tasarruf eder. Kendisi oturabilir veya kiraya verebilir. Ancak satamaz ve devredemez. Vefat halinde, yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra, söz konusu gayrimenkulün intifa hakkı da Vakfımıza geçer ve Vakfımız gayrimenkulün tam mülkiyetine sahip olur.
c) Diğer Şartlı Bağışlar;
Ayrıca belirtilen şartların dışında sizden ya da yakınlarınızdan gelebilecek özel şartlarda Yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülmesi durumunda bağışınız kabul edilebilmektedir.
Tüm yapmış olduğunuz şartlı gayrimenkul bağışlarınız için Kurumumuz tarafından şahsınıza Taahhütname verilmektedir.
Tapu işlemleri sırasında profesyonel ekibimiz size eşlik edilecek olup, işlem sırasında sizden kesinlikle bir bedel talep edilmeyecektir.. Vakfımıza yapılacak gayrimenkul bağış talepleri yetkili kurulumuz olan Yönetim Kurulumuzun kararı sonrasında kabul edilmektedir.
B-) Vasiyetname ile Yapılan Bağış:
Bağışçı, sahibi bulunduğu gayrimenkulün, vefatından sonra, Vakfımıza kalmasını istiyorsa, noter huzurunda bir vasiyetname düzenler.
Vasiyetname düzenleme talebinin olması halinde, vasiyet işlemleri ile ilgili bilgilendirme kurum personellerimiz tarafından yapılır, noterle ilgili tüm giderler kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.
MTSAV VAKFI, bağış ya da vasiyet yapmak isteyenlere gerekli hukuki yardımı yapmaktadır.
Talepleriniz Vakıf Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra sonuç sizlere bildirilecektir.
Ülkemizdeki ihtiyaç sahibi başarılı gençlerin eğitimine destek olarak, onların geleceğine ışık tutan tüm bağışçılarımıza Vakfımıza olan katkıları ve çok kıymetli destekleri için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
Desteğiniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz.

Ön Bilgilendirme Formu

Hesap Numaralarımız

BANKA: ZİRAAT BANKASI KAZIM DİRİK ŞUBESİ
HESAP NUMARASI: 1403-52142706 5001
IBAN NO: TR54 0001 0014 0352 1427 0650 01

POSTA ÇEKİ NO: 5884305